Jag möter individerna och lyssnar på deras verklighetsbild

Marcus Fast, coach, hade innan han började jobba på Communicare inte reflekterat så mycket kring jämställdhetsfrågor.

– Nu inser jag att jag egentligen har arbetat med det hela tiden. Det är inget svårt! Det handlar mycket om ordval och förhållningssätt, inte att behöva läsa en bok i ämnet på 300 sidor!

I sitt arbete som coach jobbar Marcus med såväl individuell coachning som workshops.

– I varje möte med en ny person så tänker jag att jag är ”blank”. Jag är medveten om hur jag ser på världen. Vad som är sant för mig, vad som är rätt och fel, men att det inte behöver vara så för dig eftersom vi alla har olika kartbilder av verkligheten. När du gör det, så kan du möta Kalle som vill bli florist eller Stina som vill bli mekaniker utan att lägga någon värdering i att det är ett typiskt manligt eller kvinnligt yrke. Jag möter individen och lyssnar på den personens verklighetsbild och vilja. Då sorterar jag inte in i dem i fack eller färgar dem med mina åsikter, förklarar Marcus.

I det dagliga arbetet gäller det att alltid ha den här typen av öppet tänk med sig menar han.

– Jag försöker till exempel alltid att använda ett könsneutralt språk när jag pratar om olika saker i workshops och samtal. I workshops är det viktigt att se alla i gruppen och ställa öppna frågor till samtliga deltagare. Om ingen svarar samlar jag in svar från alla i gruppen och inte bara två killar till exempel, säger Marcus.

Communicare arrangerar ofta workshops kring olika teman och yrken.

– När vi ordnar workshops bjuder vi alltid in alla, även om det är en workshop som kan anses ha ett typiskt manligt tema. Alla ska få samma möjlighet att komma oavsett om du är man eller kvinna eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Det är viktigt att vi som arrangörer inte låter någon av våra eventuella fördomar stå i vägen, utan det är deltagaren själv som ska välja vad som är intressant för honom eller henne att delta i, säger Marcus.

Hans råd till andra som vill börja arbeta mer aktivt med dessa frågor är klara.

– Lyssna på individen utan att blanda in dina egna värderingar och föreställningar hur det ska vara eller hur det har varit! Försök inte heller att göra någon stor grej utav det. Jämställdhetsarbete är inte en enskild workshop, utan ett dagligt arbete som ska integreras.

Marcus tre bästa tips för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete:

  1. Var nyfiken på personen framför dig!
  2. Se sedan till att agera utefter det (punkt 1). Ge alla samma tid och möjligheter.
  3. Se över hur ni i organisationen mäter saker och var nyfiken på statistiken! Se till att skapa en snabb överblick och ett nuläge.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *