Jämställdhetsfrågor är inte ett sidospår

Jämställdhet ska ligga som fokus

Katarina Jakobsson arbetar på Länsstyrelsen som jämställdhetsexpert. I Communicares projekt har hon arbetat som ett stöd sedan starten när det kommer till att integrera jämställdhetsperspektivet i arbetet.

– Just att vi systematiskt har arbetat med frågorna i projektet sedan start har varit en framgångsfaktor. Bland annat så har vi har säkerställt att de rutiner och verktyg som togs fram från början har ett jämställdhetsperspektiv, så att man inte kommer efteråt och tänker att ”varför gjorde vi inte såhär?”, säger Katarina.

Bland annat har det tagits fram rutiner kring uppföljning, så att de hela tiden kan mäta arbetet och hur deltagarna upplever det. Viktigt är att statistiken då går att dela upp mellan könen.

– Det viktiga där är att statistiken som tas fram är könsuppdelad, det är en av grunderna för att kunna följa upp. Vi hade mycket diskussioner i början kring hur frågeställningen till deltagarna ska se ut för att ta reda på om de upplever att de har fått samma stöd oavsett om de är tjejer eller killar. Det är ett väldigt värdefullt verktyg nu där det går att få svar direkt på hur arbetet upplevs, säger Katarina.

Integrera jämställdhetsarbetet i samhället

Hon återkommer till vikten av att integrera jämställdhetsarbetet från början på arbetsplatser och i organisationer.

– Det gäller att ha med det från start! Jämställdhetsfrågor är inte ett sidospår, utan det ska in i den ordinarie verksamheten så att det blir självklart i det dagliga arbetet. Sedan måste man självklart vakta på det. Det är lätt att skriva in allmänna råd i en policy, men det måste konkretiseras. Hos Communicare tog vi ganska tidigt fram en handlingsplan. Jag vill bestämt avråda från typen ”fluffiga, allmänna råd”. Handlingsplanen ska vara tidsatt, organiserad, strukturerad och systematisk.

Hon menar också att det är viktigt att ta in extern kompetens vid arbetet med dessa frågor.

– Ta in experthjälp! I många andra frågor tas det direkt in specifika kompetenser och konsulter för att få ett så bra resultat som möjligt. Jämställdhet är en kunskapsfråga och därför behövs experthjälp även här. Det finns massor av bra verktyg, metoder och modeller som kan lyftas in för att underlätta arbetet, säger Katarina.

Några lärdomar på vägen vill hon också skicka med.

– Det är jätteviktigt att ledningen tar den här frågan högt upp på dagordningen. Deras stöd behövs för att det ska fungera. Jag vill också slå ett slag för att avgränsa arbetet. Gör hellre fem saker riktigt bra istället för att försöka göra allt med ett halvdant resultat som slutprodukt.

Katarinas bästa tips för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete

  1. Var inte ensam!
  2. Skaffa er kunskap – det är ingen åsiktsfråga
  3. Sitt inte för länge och ladda – bara gör!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *