NDI – Nöjd deltagarindex

Indexet för varje individs trygghet NDI är vårt mätverktyg där våra deltagare en gång varje månad svarar på frågor om deras uppfattning om projektet. Enkäten är webbaserad och görs med deltagarens personliga...