Rätt kunskap och verktyg för att lyckas

Arbetet för ökad jämställdhet

Carola Ågren driver CaroKomp AB som bland annat hjälper företag och organisationer att säkerställa arbetet med jämställdhetsfrågor. Hon har följt projektet ”Vad ska du bli” på Communicare sedan starten av det 2012.

Arbetet som följeforskare innebär bland annat att hon utifrån den projektansökan som finns följer och utvärderar bland annat hur väl projektet når målen och hur deltagarna upplever sin medverkan.

– Jag deltar till exempel i aktiviteter och intervjuar deltagare och coacher för att få svar på om verksamheten fungerar som det är tänkt. Om inte, så ger jag rekommendationer på vad eller hur det skulle kunna gå att förändra och förbättra arbetet, berättar Carola.

Jämställdhet och Individfokus ger Framgång

När det kommer till Communicares projekt har hon utvärderat samtliga fokusområden, däribland jämställdhetsintegrering.

– Min reflektion är att det är deras förhållningssätt som gjort att det fungerat så bra. De har extremt bra individfokus samtidigt som de har jämställdhetskunskaper. Det gör att de kan de hjälpa varje enskild individ utifrån sitt individuella behov. Alla deltagare får lika mycket tid, eller den tid de behöver. Det är heller inte bara något som coacherna säger, utan utvärderingar visar att deltagarna verkligen upplever att alla får den tid de behöver, säger Carola.

Att få arbetet med jämställdhetsfrågor att bli en självklarhet inom organisationer kan dock vara lättare sagt än gjort.

– För att klara av det, så måste samtliga inom arbetsgruppen ha en bra grundkunskap i ämnet samt se till att det finns bra verktyg och förutsättningar för att jobba med det. Till exempel räkna på statistiken och anlita en följeforskare som kan följa och utvärdera objektivt. Det är a och o att börja med jämställdhetsarbete direkt i nya projekt och grupper. Då går det med automatik senare, förklarar Carola.

Carolas bästa tips för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete!

  1. Arbetet måste vara konkret och öppet!
  2. Ha gärna värderingsdiskussioner och låt dem utmynna i strategiska åtgärder.
  3. Ett absolut måste är att ledningen själva jobbar aktivt med frågorna och är drivande i det hela.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *