Jämställdhetsarbetet – en stor framgång för teamet

Jämställdhetsperspektivets vikt

Cecilia Fjellman är projektledare för ”Vad Ska Du Bli” sedan oktober 2013.

– För min del handlar det om att förmedla rätt saker till personalgruppen. Att ha ett jämställdhetsperspektiv har alltid varit enkelt eftersom det har varit en självklarhet i gruppen och vi har skapat ett klimat som tillåter det.

Förutom fördelningen i arbetsgruppen, att det är tre tjejer och fyra killar som jobbar i projektet, är hon till exempel alltid noga med att alla alltid får samma erbjudanden.

– Är det till exempel ett event eller liknande så går frågan ut till alla. Det är inte min uppgift att värdera vem som ska gå på olika evenemang för att det anses vara ett typiskt manligt eller kvinnligt event. Det är så vi jobbar mot våra deltagare och det skulle vara märkligt om vi inte jobbade på samma sätt mot personalen, säger Cecilia.

Stora framgångar p.g.a. jämställdhet

Att jämställdhetsarbetet i projektet även har gett positiva effekter på hela arbetsgruppen märks. Det finns inga könsuppdelade gäng i gruppen och deltagandet är alltid högt oavsett vad som arrangeras.

– Det tror jag beror mycket på att vi just har ett öppet klimat och pratar om saker. Inte att vi sitter och pratar jämställdhet, men det är fokus på individen och vi diskuterar om förhållningssättet. Det gör att vi håller oss uppdaterade om varandra och vet vad vi tycker. Vårt jämställdhetsarbete i projektet är en stor framgång för teamet och dynamiken i grupp, säger Cecilia.

Men det måste även finnas plats för självkritik och ifrågasättande.

– Det måste definitivt finnas utrymme för att vara självkritisk. På grund av att vi löpande mäter vår verksamhet så måste vi utvärdera hela tiden och inse att lösningen på saker och ting finns framåt. Att våga ifrågasätta siffrorna och hitta lösningar till exempel. För personalgruppen har det betytt oerhört mycket att vi arbetat med utvärderingar och mätningar. Jag tror inte att det är någon i personalen som skulle vara rädd för att erkänna en brist för någon annan, säger Cecilia.

Frågor är vägen till framgång

Att be om hjälp är ett råd som hon skulle vilja skicka med till andra i ledande positioner som på olika sätt vill börja arbeta mer aktivt med jämställdhet i personalgruppen.

– Ta hjälp utifrån av personer som kan ämnet! Det finns så otroligt många som jobbar framgångsrikt med jämställdhet idag. Gör du ett bra arbete i starten så är det heller inte svårt att bibehålla det över tid. Det kan jag säga eftersom jag själv inte var med från start i det här projektet, utan kom in först ett och ett halvt år efter projektstart. Ändå har jag upplevt att det har varit lätt att sätta sig in i arbetet direkt, säger Cecilia.

Cecilias tre bästa tips för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete!

  1. Använd er av statistik och mätningar
  2. Gör det inte så svårt och tänk inte att ni ska göra allt. Början någonstans, gör det enkelt och gör något!
  3. Att du som ledare vågar prata om det. Att du vågar ifrågasätta gamla mönster!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *