NDI – Nöjd deltagarindex

Indexet för varje individs trygghet

NDI är vårt mätverktyg där våra deltagare en gång varje månad svarar på frågor om deras uppfattning om projektet. Enkäten är webbaserad och görs med deltagarens personliga inloggning men svaren är för oss anonyma.

Var tredje månad får vi som arbetar med projektet en redovisning av svaren. Varje svar kan vi välja att se för hela gruppen, för män eller för kvinnor. Detta gör att vi enkelt kan se om det är någon skillnad mellan vad män och kvinnor svarar. Att vi kunnat arbeta så framgångsrikt med jämställdhet är mycket tack vare att vi har vår könsuppdelade statistik och att vi mäter regelbundet.

Nedan redovisas de frågor som deltagarna svarar på:

Jag är man/kvinna
Ålder?
Jag har varit arbetssökande i x antal månader/år
Hur trivs du i projektet, så här långt?
Känner du att du för den hjälp du behöver?
Hjälper projektet dig att nå dina nuvarande eller framtida mål?
Vet du syftet med projektet?
Har du en särskild coach på Communicare som du träffar regelbundet?
Hur ofta träffar du din coach i enskilda samtal?
Har du förtroende för din coach?
Upplever du att de enskilda träffarna med din coach hjälper dig att nå dina mål?
Är din coach tillgänglig för dig och har ti för dig?
Upplever du att din coach bryr sig om dig och hur det går för dig?
Får du återkommande feedback från din coach?
Hur ofta deltar du i gruppaktiviteter?
Upplever du att gruppaktiviteterna är relevanta för att hjälpa dig att nå dina mål?
Förekommer det sexistiska, kränkande eller nedvärderande kommentarer eller skämt under gruppträffarna?
Har du inflytande över projektets innehåll och kan påverka det?
Upplever du att killar och tjejer får lika mycket tid och utrymme i gruppaktiviteter och enskilda samtal?
Upplever du att externa föreläsare och externa besök hjälper dig att nå dina mål?
Vad är ditt mål det närmaste året?
Har din tid i projektet hittills hjälpt dig komma närmare dina mål?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *