Öppenhet i personalgruppen är en förutsättning

Öppenheten är en Framgångsfaktor

Lotta Dyhr Nielsen, coach, har varit med ända sedan projektet började utformas i början av 2012.

– En av framgångsfaktorerna har varit att vi haft frågan med från start. Det fanns utformat redan i arbetsbeskrivningen och var inget som behövde implementeras i efterhand, säger hon.

För Lotta handlar det till allra största del om en attityd och ett förhållningssätt.

– Bland annat hur vi väljer att se på människor och hur vi väljer att se på normer och andra föreställningar. När deltagare kommer till oss är det en ny person, ett oskrivet blad. Det är den människan vi ska möta, inte ett kön, säger Lotta.

Självkritik och Självinsikt

Att också tänka till en extra gång kring vad vi själva signalerar genom ord och kroppsspråk är minst lika viktigt.

– Vi som coacher måste också vara medvetna om vad vi väljer att sprida. Det är väldigt viktigt att de personer som vi möter gör sina egna val och att vi inte påverkar och lägger våra värderingar i deras beslut. Det kan handla om allt från vad vi säger till vad vi signalerar med vårt kroppsspråk eller våra ansiktsuttryck, säger Lotta.

Hon betonar vikten av att ha ett öppet klimat i arbetsgruppen för att hela tiden kunna utvecklas och förbättras i sin roll som coach.

– Här på Communicare diskuterar vi mycket i personalgruppen. Allt från normer och tankar till situationer som uppstår. Vi har en modig personal som törs diskutera och delge. Som lyfter fram det positiva, men som även vågar ta upp det som inte alls blev som de hade tänkt sig. Det är viktigt att lära av varandra och ha ett öppet klimat för att kunna bli bättre och utvecklas.

Statistik talar Sanning

En av framgångsfaktorerna tror hon definitivt är att de jobbar löpande med att mäta statistik inom projektet. I undersökningarna kan de fördela svaren på män och kvinnor och direkt få en fingervisning om någon upplever att de får mindre tid och utrymme än någon annan.

– Vi utvärderar löpande och kan agera direkt om siffrorna visar något annat än att alla skulle ges samma tid och förutsättningar. En lärdom jag tar med mig är också att det varken är svårt eller jobbigt att arbeta med de här frågorna. Det känns däremot både skönt och viktigt att kunna bidra, säger Lotta.

Lottas tre bästa tips för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete!

  1. Mät statistik
  2. Ha med det från början
  3. Våga, på riktigt, ha högt i tak!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *